Verhuis naar het buitenland

Maak een afspraak

Als je verhuist naar het  buitenland, moet dit melden aan je gemeente.

Wat is dit?

Je meldt je verhuis naar het buitenland best de laatste dag voor je effectieve vertrek.

Hoe aanvragen?

Je doet je aangifte van adreswijziging naar het buitenland :

Je ontvangt een document (Model 8) waarmee je je moet aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat. 

Tegelijkertijd registreert de klantenmedewerker je nieuwe adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister en zet de afschrijving naar het buitenland op de chip van je eID.

 

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaarten van elk gezinslid dat mee verhuist
  • de pin- en pukcodes
  • het adres in het buitenland

Wat kost dit?

De aangifte is gratis.

Extra informatie

De aangifte moet gedaan worden door een meerjarig gezinslid.

Indien een minderjarige verhuist naar het buitenland, moet die worden bijgestaan door een ouder / voogd (iemand die het ouderlijk gezag uitoefent) 

Maak een afspraak