Pipda

Pipda is voortaan het enige aanspreekpunt voor al jouw watervragen en -problemen over drinkwater en riolering. T 0800 90 300 (gratis) of via www.pidpa.be

Welke diensten bieden ze aan?

  • onderhouden, uitbreiden en vernieuwen van het rioleringsnet
  • aanleggen en herstellen van huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
  • reinigen van straatkolken
  • aanleggen en onderhouden van pompstations
  • plaatsen en onderhouden van IBA’s (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) op locaties waar geen riolering aangelegd zal worden
  • permanente wachtdienst voor het oplossen van dringende problemen (24 uur op 24)

Je kan het allemaal meteen regelen op https://www.pidpa.be/ons-aanbod/je-gemeente/nijlen