Netoverschrijdend onderwijsbeleid

 

Het lokaal bestuur Nijlen coördineert en ondersteunt het onderwijsbeleid van de scholen binnen de gemeente Nijlen. 
 
Lokaal bestuur Nijlen wil voornamelijk inzetten op een flankerend onderwijsbeleid waarbij netoverschrijdend werken als prioriteit wordt aanzien.
 
Zo wordt er 3 maal per schooljaar samen gezeten met de directies van alle scholen op Nijlens grondgebied. 
 
Er zullen gelijke onderwijskansen worden gestimuleerd door netoverschrijdend te werken en flankerend onderwijsbeleid uit te dragen in verschillende
initiatieven.
 

Op volgende formulieren kunnen de scholen een subsidie aanvragen voor middagtoezicht en/of gemachtigde opzichters. Deze formulieren moeten steeds voor 20 juni ingediend worden voor het volgend schooljaar: