Subsidies seniorenverenigingen

Subsidiereglement

De erkende seniorenverenigingen die evenals vertegenwoordigd zijn in de seniorenraad krijgen jaarlijks in augustus een automatisch bericht over hoe, waar en wanneer zij een subsidie-aanvraag kunnen indienen.

De aanvraag dient ten laatste op 30 september bezorgd zijn bij Lokaal bestuur Nijlen, t.a.v. Nathalie Gijsels, klantenadviseur doelgroepen.

Vervolgens wordt uw aanvraag behandelt en krijgt u bericht wanneer deze al dan niet goed gekeurd is. In principe wordt bij goedkeuring het subsidiebedrag overgemaakt nog voor het einde van het jaar waarop het dossier werd ingediend.

Het volledige subsidiereglement kunt u hier terugvinden.

Erkenningsreglement

Er werd in 2022 een nieuw reglement opgesteld voor de erkenning van Nijlense verenigingen.

De erkenning voor alle sectoren zal nu hetzelfde zijn of je nu een culturele-, jeugd-, senioren-, of andere vereniging bent.

Een aanvraag voor een erkenning hoef je met het nieuwe reglement  ééns per legislatuur in orde te brengen.

Het volledige reglement is te lezen via deze link: https://www.nijlen.be/2022_erkenningsreglement-voor-alle-sectoren.

Voordelen van de erkenning

Hieronder worden de voordelen van een erkenning als Nijlense vereniging opgesomd:

  • Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, rekening houdend met de retributies die eigen zijn aan elke infrastructuur.
  • Ontlenen van materialen en logistieke ondersteuning via de gemeentelijke uitleen.
  • Promotie van de activiteiten via de gemeentelijke kanalen, aangevraagd via de vastgestelde aanvraagprocedure.
  • Verdere (financiële) ondersteuning via de sectorspecifiek reglementen, indien de vereniging voldoet aan de gestelde subsidievoorwaarden.

 Aanvraag van de erkenning

Dit kan via deze link: https://www.nijlen.be/aanvraag-erkenning-als-nijlense-vereniging.

Vragen en contactpersoon

Voor info en vragen in verband met subsidies en erkenningen van seniorenverenigingen kunt u terecht bij: Nathalie Gijsels, klantenadviseur doelgroepen

senioren@nijlen.be of 03/410 02 11