OCMW strijdt tegen energiearmoede

In de strijd tegen energiearmoede heeft het OCMW Nijlen sinds 1 juli 2016 halftijds een energiemaatschappelijk werker in dienst. Het streefdoel is om een betaalbare energiekost te verzekeren. Kort samengevat willen we aanmoedigen om gedrag te veranderen, helpen om de energiefactuur binnen de perken te houden en de woning te verbeteren zodat er minder verbruikt wordt.

Onze cel energie zal informeren over energieprijzen, premies en toelagen en adviseren om op een gemakkelijke manier duurzamer te leven door kleine aanpassingen, zonder dat dit het comfort en levenskwaliteit verlaagt. Daarnaast zullen we bij betalingsmoeilijkheden inwoners van Nijlen vertegenwoordigen en bijstaan op de Lokale Adviescommissie (LAC). Het OCMW Nijlen kan in sommige situaties ook in financiële steun voorzien (minimale levering aardgas, stookoliepremie,…)

Verdere informatie bij OCMW Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen - Tel: 03 410 02 11- Email: info@nijlen.be