Subsidies

Beste socio-culturele vereniging,

Bij deze willen we jullie graag vragen jullie subsidieaanvraag voor het werkjaar 2023 binnen te brengen via het daartoe voorziene aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Gezien er wel wat vragen binnenkomen, en om verwarring te vermijden geven we graag nog wat bijkomende informatie.

In tegenstelling tot vorig jaar gaat het vanaf nu om een nieuw subsidiereglement en daarbij horend een nieuw aanvraagformulier. Bij deze aanvraag wordt opnieuw met een puntensysteem gewerkt.

We namen onze tijd om een nieuw online formulier op te maken.
Prioriteit hierbij was voor ons een eenvoudig en toegankelijk formulier.
Aangezien dit formulier een lijvige papieren subsidiedossier moet vervangen nam dit wat test- en aanpaswerk in beslag voor dit volledig op punt stond.

! De deadline voor het indienen van de subsidiedossiers is jaarlijks 1 mei.
Om jullie voldoende tijd en ruimte te geven om het dossier in te vullen schuiven we voor 2024 de deadline éénmalig uit naar 1 juni.


Het subsidiereglement met daarbij het papieren formulier kan u hier nog eens terugvinden. In dit formulier kan u eveneens de punten en categorieën per publieksactiviteit terugvinden.

Deze zal je eveneens in het formulier moeten invullen.
Voor elke activiteit, opleiding en bij de berekening van tegemoetkoming voor infrastructuur zal je bewijsstukken moeten voorzien.

Deze kan je uploaden tijdens de aanvraag.
Je geeft je bijlage bij de publieksactiviteiten duidelijk de titel van de activiteit.

Nadat alle aanvragen verwerkt zijn, wordt de subsidie uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer van de vereniging.

Opgelet: Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je als vereniging erkend zijn.
Erkenning aanvragen doe je via het daartoe voorziene aanvraagformulier. Deze erkenning moet je echter maar één keer per legislatuur aanvragen. Verenigingen die in de periode 2020 – 2025 reeds erkend werden blijven dit dan ook voor de ganse periode.

Aanvraag

Aanvragen doe je digitaal via het webformulier.

Vragen en contactpersoon

Vragen kan je stellen via cultuur@nijlen.be of 03 410 02 11.