Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Elk OCMW heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit orgaan behandelt de individuele hulpverleningsdossiers.  

In Nijlen bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit een voorzitter en 8 leden. 

De voorzitter, Bert Celis, is van rechtswege schepen en bijgevolg ook lid van het vast bureau. 

Bert Celis        

DOCUMENTEN

Deontologische code voor lokale mandatarissen en externe vertegenwoordigers

Addendum deontologische code

Huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst