Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Elk OCMW heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit orgaan behandelt de individuele hulpverleningsdossiers.  

In Nijlen bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit een voorzitter en 8 leden. 

De voorzitter, Lien Du Four, is van rechtswege schepen en bijgevolg ook lid van het vast bureau. 

Lien Du Four