Masterplannen

Masterplannen zijn een verdere vertaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bepalen een visie voor een bepaalde plek of beleidsdomein. Het zijn ontwikkelingsplannen die wat verder in de toekomst durven kijken.

De gemeente Nijlen maakt(e) reeds werk van de volgende masterplannen: