Familienaam veranderen FOD Justitie

Maak een afspraak

Hoe aanvragen?

De Federale Overheidsdienst Justitie behandelt de aanvragen om je naam te veranderen naar een andere naam dan die van je ouders. Daarvoor heb je een goede reden nodig. 

Doe je aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie)

je kan hiervoor deze documenten krijgen bij de gemeente:

  • uittreksel strafregister - model 1
  • buitenlandse geboorteakte of een gelijkwaardige akte

Als je aanvraag wordt goedgekeurd

De FOD Justitie zal je verder informeren over de afhandeling van je aanvraag. Nadien kan je een afpspraak maken bij team burgerzaken om nieuwe identiteitsdocumenten aan te vragen.

Wat kost dit?

Bekijk de prijs op de website van FOD Justitie

Maak een afspraak