Referentieadres

Maak een afspraak

Wat is dit?

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je laten inschrijven op een referentieadres. Het referentieadres in het bevolkingsregister geldt als je officieel adres, ook wanneer dit niet je effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, moet de toestemming geven en alle briefwisseling doorgeven en mag geen winstbejag nastreven.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • personen die in een mobiele woning verblijven in België (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
  • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Het gaat om personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben. Deze personen moeten zich eerst wenden tot het OCMW Nijlen.
  • gedetineerden in België die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid
  • personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben voor een maximale duur van 1 jaar. Deze beperking in de tijd geldt niet voor personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de Staat.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak bij team dienstverlening

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen,
  • de identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen,
  • de persoon die toestemming geeft om op het adres te wonen moet fysiek aanwezig zijn bij de aanvraag
  • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden en
  • indien van toepassing: attest van het OCMW

Wat kost dit?

De aanvraag voor een referentieadres is gratis.

Maak een afspraak