Ontwikkelingsgroepen

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden ze succesvol armoede en ongelijkheid. Ze starten zelf geen projecten op. Ze focussen op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Recht op voedsel: 1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Een beleid dat de lokale mensen betrekt in duurzame familiale voedselproductie kan de honger proberen op te lossen.

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: De wereldwijde vraag naar grondstoffen groeit. Maar de stem van boeren die hun rechten en het milieu verdedigen, wordt niet gehoord.
Daar wil Broederlijk Delen iets aan doen.

Inspraak en vrede: In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun stem te laten horen. Om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur.

In Vlaanderen doet Broederlijk Delen aan politiek werk en beleidsbeïnvloeding. Ook proberen ze te sensibiliseren en aan te zetten tot actie. Voor de “Broederlijk Delen”-werking in Vlaanderen ligt het hoogtepunt van de jaarlijkse campagne tijdens de vasten. Elk jaar staat een ander land in de schijnwerper.

Meer informatie op de nationale website: http://www.broederlijkdelen.be/nl

Contactpersonen : Erik Bollaerts (bollaerts.erik@gmail.com) en Lieve Gui (fa100990@skynet.be

 

Amnesty International

Amnesty International is een internationale organisatie die opkomt voor alle mensenrechten. De Amnesty groep Nijlen komt maandelijks samen om brieven te schrijven. In deze brieven vragen we aan politici van een bepaald land om personen vrij te schrijven. Het zijn personen die zijn opgekomen voor hun rechten en daarom werden opgesloten. In andere brieven vragen we om activisten te beschermen, om geen doodstraffen uit te voeren of om wetten te veranderen die tegen principes van de Universele Verklaring van de Mensrechten zijn. We schrijven elke 2e woensdag van de maand brieven.

Contactgegevens: Wendy Van Dyck , Wendy_vandyck@hotmail.com , 0496 73 73 81 ; www.amnesty-international.be

 

Nijlen voor Hodora

In 1989, het laatste jaar dat dictator Ceausescu aan de macht was, adopteerde de gemeente Nijlen het Roemeense dorpje Hodora. Dit gebeurde nadat in België ADR (Adoptie Dorpen Roemenië) was opgericht. Twee jaar later verenigden enkele Nijlenaars zich en richtten Nijlen voor Hodora op met de bedoeling de arme bevolking van Hodora daadwerkelijk te helpen. Sindsdien gaan jaarlijks transporten met kleding, huisraad, meubels, enz. naar Hodora (en buurdorpen).

Sinds 1991 is er veel werk verzet. De VZW financierde de bouw van een school, de bouw van een kleine feestzaal en de renovatie van een grote graanschuur tot feestzaal. Er werd een brandweerkorps opgericht en met steun van de gemeente Nijlen werd er een brandweerwagen geschonken. Eveneens werd een jeugdbeweging opgericht, waarvoor een jeugdlokaal werd verbouwd en ingericht. Naast het jeugdlokaal werden 2 wijkklasjes voor de school ingericht. Aan het dagcentrum in hoofdgemeente Cotnari werden 2 minibussen voor leerlingenvervoer geschonken. Bij het jeugdlokaal werd een speeltuin aangelegd.

Er is een goede samenwerking met de school Heilig hart van Maria uit Berlaar, die al 4 maal tijdens de paasvakantie gingen lesgeven en spelen met de kinderen van Hodora.

De school TSM (Technische Scholen Mechelen) voert sinds 2013 jaarlijks bouwprojecten uit in Hodora, en dit in het kader van hun buitenlandse stage. Zo bouwden zij onder andere een opslagmagazijn en keukengebouw voor de school en een wachthuis aan het station.

In Hodora werd in 2016 een VZW opgericht die zich bezighoudt met “Ziekenzorg” en een uitleendienst heeft voor rolstoelen, WC-stoelen e.d. in de toekomst zal uitbreiden tot medische thuiszorg. Tot 2016 werden alle meegenomen materialen gratis verdeeld onder de inwoners. Sinds 2017 wordt alles aan zeer lage prijzen verkocht, en dit op aanraden van de inwoners zelf, die van oordeel waren dat we minder gratis moeten uitdelen. De opbrengst komt dan deels ten goede aan de VZW in Hodora voor ziekenzorg en deels aan onze eigen VZW in Nijlen voor de uitvoering van grotere projecten.

Nijlen voor Hodora heeft ook een jeugdwerking. Jongeren uit Nijlen gaan tijdens de grote vakantie één week spelen met de kinderen van Hodora en buurdorpjes Losupeni en Bahlui.

VZW Nijlen voor Hodora. Contactpersoon: Lieve Verelst – 0486 68 03 36 – lieve.verelst@telenet.be

Lokaal voor binnenbrengen materialen: J.E. Claeslaan 46, 2560 Nijlen (steeds toegankelijk via  berghok achteraan)

Facebook: Nijlen voor Hodora

Website: https://sites.google.com/site/nijlenvoorhodora/home

 

11.11.11

11.11.11is de overkoepelende Noord-Zuid-beweging en bundelt de krachten van 60 organisaties waaronder Broederlijk Delen, Damiaanactie, Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden. Er zijn meer dan 300 lokale groepen en maar liefst 20 000 vrijwilligers! Wij zetten ons in voor één gezamenlijk doel:

‘een rechtvaardige wereld zonder armoede’

want:

‘armoede is een onrecht!’

 

11.11.11 steunt ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die lokale mensen weerbaar maken. Tegelijk zetten we  beleidsmakers in Noord en Zuid onder druk om de noodzakelijke maatregelen te treffen.In België voeren we campagne voor een solidaire wereld.

Dit jaar is ons thema: ‘Allemaal mensen, onderweg naar beter’, onder deze slogan roepen we op om de grondoorzaken van gedwongen migratie aan te pakken: klimaatverandering, armoede, mensenrechtenschendingen.

Wij hebben onze jaarlijkse actieweek in Nijlen rond 11 november. In enkele lagere scholen verkopen de leerlingen van het zesde leerjaar wenskaarten, meetlatjes, chocolade en fluostiften aan de schoolpoorten. In samenwerking met het Gemeentebestuur en KWB-Nijlen-Centrum, vertonen we ook een film die inhoudelijk de campagne van 11.11.11 weergeeft.

Voorzitter 11.11.11-Nijlen: Els Goossens ; elsgoos7@skynet.be. Meer info op www.11.be

 

Oxfam Wereldwinkel Nijlen

Oxfam Wereldwinkels streeft naar een wereld met eerlijke handel. In Nijlen brengt de wereldwinkel dat in de praktijk met een aanbod van producten van eerlijke handel, zoals voeding, artisanaat en cosmetica. We beperken ons niet tot louter verkoop, maar ijveren ook voor bewustwording met informatiemateriaal, het voeren van actie, het aanbieden van lessen in de Nijlense scholen.

De winkel is gelegen in de Statiestraat 13 en is open op woensdag (13.30 tot 17 u), op vrijdag (13.30 tot 17 u) en op zaterdag (9.30 tot 16 u).

Tel. 03 411 05 39 en 0472 74 83 08 (tijdens de openingsuren)

E-mail hilde.slosse@telenet.be

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/nijlen