Gezamenlijk managementteam

Gemeente en OCMW Nijlen kozen voor een gezamenlijk managementteam. Zoals blijkt uit het organogram bestaat het managementteam uit:

 • Veerle Poelmans, algemeen directeur
 • Piet Mariën, financieel directeur
 • Miek Van Loock, afdelingshoofd onthaal en dienstverlening 
 • Karine Leysen, afdelingshoofd sociaal en vrije tijd  
 • Maarten Horemans, afdelingshoofd ruimte 
 • Eve Heremans, afdelingshoofd ontwikkeling en organisatie 
 • Steven Helsen, algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Nijlen

Het managementteam wordt geadviseerd door HR manager Sven Janssens op vlak van personeel en door beleidsadviseur sociaal beleid Annelies Nijs op vlak van sociaal beleid.

Het management heeft een scharnierfunctie tussen het bestuur en de organisatie. Ze staan mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Ze bewaken het halen van de vooropgestelde doelstellingen binnen het budget.

Ze zorgen voor de invoering van een visie op dienstverlening, die ertoe bijdraagt dat de burger een efficiënte en klantgerichte dienst- of hulpverlening krijgt. Om dit te bereiken wordt eveneens toegezien op de invoering van een organisatiebeleid. Hiermee bewaken ze de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie.

De medewerkers zijn ons ‘kapitaal’. Daarom werken we niet alleen aan het uitvoeren van de wettelijke bepalingen zoals o.a. een rechtspositieregeling en een arbeidsreglement, maar vooral aan een goede personeelscultuur.

Een personeelscultuur die steunt op onze eigen organisatie en waarvoor we de nodige structuren uitbouwen, zoals:

 • Goede arbeidsomstandigheden creëren om de dienstverlening te ondersteunen.

 • Verhogen van de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers door doorgedreven permanente interne communicatie.
 • Optimale sturing en opvolging van de efficiënte werking van het personeel voor het bekomen van een sterke tevredenheid.
 • Benutten van het aanwezige potentieel en de competenties bij alle medewerkers.
 • Het overleg tussen bestuur en medewerkers bevorderen.