Nijlens Comité voor ontwikkelingssamenwerking (NCOS)

Het Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking overkoepelt de organisaties die in Nijlen bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hier dan over 11.11.11, Broederlijk Delen, Nijlen voor Hodora, de Nijlense wereldwinkel, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit en Amnesty International afdeling Nijlen. De vrijwilligers van deze organisaties zetten zich in voor een rechtvaardigere wereld.

Organiseren en adviseren

Naast de organisatie van verschillende activiteiten zoals de scholenslotdag en een filmavond tijdens de wereldweek, verleent het NCOS advies aan het college van burgmeester en schepenen met betrekking tot subsidies. Zo kunnen de scholen een subsidie aanvragen voor een inleefreis naar het Zuiden en kunnen alle inwoners een individuele projectaanvraag indienen.

De leden van de adviesraad Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) zijn:

Schepen van ontwikkelingshulp

 • Lien Du Four

Verenigingen:

 • Els Goossens
 • Hilde Frateur
 • Jos Verbruggen
 • Francois Nicolay
 • Hans Boecxstaens
 • Walter Caethoven
 • Hilde Slosse
 • Wendy Van Dyck
 • Tinne Swartelé
 • Erik Bollaerts
 • Lieve Gui
 • Lieve Verelst
 • Maddy Van den Bergh

Gemeentelijk UNICEF Comité:

 • Charlotte Op de Beeck (CD&V)
 • Sylvie Van Dam (Groen-Open VLD)
 • Mitch Peeters (N&U)
 • Charlotte Bats (N-VA)
 • Robby Huygen (Vlaams Belang)
 • Annick Guldentops (Nieuw Nijlen)

Noodhulp

Ook voor noodhulp wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. De afgelopen jaren werd bijvoorbeeld Oxfam Solidariteit ondersteund ten behoeve van de bestrijding van de cholera-epidemie die heerste in Jemen en werd er geld vrijgemaakt voor consortium 12-12. Dit had als doel hulp te bieden voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi, Indonesië waarbij meer dan anderhalf miljoen mensen werden getroffen. 

Meer info: 

Lien Du Four, Schepen voor ontwikkelingssamenwerking, lien.dufour@nijlen.be0486 02 58 87

Els Goossens, Voorzitter van het NCOS, elsgoos7@skynet.be, 03 411 23 63

Matthias Verstraeten, Secretaris van het NCOS, Matthias.verstraeten@nijlen.be , 03 410 02 78

Verslagen