Grote publieke evenementen

Aanvragen is verplicht!

Een publiek evenement is een manifestatie of gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op het gebied van (niet limiterend) feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of openbaar terrein of op privaat terrein.

Aan het openbaar karakter wordt geen afbreuk gedaan door de toegang afhankelijk te maken van een uitnodiging of toegangskaart, indien deze uitnodiging of toegangskaart wordt verspreid of verkocht aan iedereen die erom verzoekt.

 

Ondersteuning

Contactpersoon voor grote evenementen in Nijlen:

Beleidsadviseur lokale economie

info@nijlen.be of 03 410 02 11

 

Principiële aanvraag

Grote publieke evenementen nemen een beslag op de openbare ruimte, vragen inzet van nood- en hulpdiensten en vereisen ingrijpende verkeersmaatregelen. Om de organisatoren te begeleiden, is de beleidsadviseur patrimonium, lokale economie en toerisme de het aanspreekpunt.

De eerste stap is een coördinatievergadering. Tijdens de coördinatievergadering worden de aandachtspunten overlopen adhv. conceptdraaiboek/checklist en wordt het proces voor de vergunningverlening.

 

Inschatting verkeersimpact

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!