Afwijking geluidsnormen

De VLAREM-regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (CD, MP3, …)

Hieronder kan je een beknopte uitleg over de afwijking op de geluidsnormen terugvinden.  Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

 

Afwijking op de geluidsnorm aanvragen

Gaat het geluid tijdens jouw evenement over het niveau van achtergrondmuziek (85 dBA), dan moet je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen.  

De regelgeving is verdeeld in 3 categorieën. Afhankelijk  van het toegelaten maximum dBA (schaal voor het meten van geluidssterkte) dat is toegestaan voor jouw locatie of het aantal dBA dat je wil produceren val je onder één van volgende categorieën.

 

Categorie 1: Max. 85 dBA ( gemeten over 15 minuten waarvan men het gemiddelde neemt)

Binnen deze categorie mag het maximaal geluidsniveau van 85 dBA niet overschreden worden. In de praktijk is dit vooral van toepassingen voor evenementen met achtergrondmuziek.

Alle gemeentelijke zalen vallen onder deze categorie indien je enkel achtergrondmuziek gebruikt. Een fuif, georganiseerd in een gemeentelijke zaal, valt onmiddellijk binnen categorie 2 of 3.

 

Categorie 2: Luider dan 85 dBA met een maximaal niveau van 95 dBA. (gemeten over 15 minuten, aan de mengtafel waarvan men het gemiddelde neemt)

Binnen deze categorie mag het maximaal geluidsniveau van 95 dBA niet overschreden worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij kleinere fuiven, danscafés en bepaalde liveconcerten. Heel eenvoudig gezegd: alle evenementen waarbij er gedanst zal worden.

Voor activiteiten binnen deze categorie moet je volgende maatregelen nemen:

  • Je vraagt altijd en afwijking op de geluidsnormen aan.
  • Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel of je plaatst een begrenzer op je geluidsinstallatie.
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

 Categorie 3: Luider dan 95 dBA met een maximaal niveau van 100 dBA (gemeten over 60 minuten waarvan men het gemiddelde neemt)

Binnen deze categorie mag het maximaal geluidsniveau van 100 dBA niet overschreden worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij grote fuiven, pop- of rockconcerten en in discotheken.

 Voor activiteiten binnen deze categorie moet je volgende maatregelen nemen:

  •  Je vraagt altijd en afwijking op de geluidsnormen aan.
  • Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel of je plaatst een begrenzer op je geluidsinstallatie. Ook moeten deze metingen geregistreerd worden zodat ze na de fuif gelezen kunnen worden.
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking voor het publiek.

Belangrijk:  Je mag gerust eens luider gaan dan het maximale geluidsniveau, op voorwaarde dat dit afgewisseld is met ‘stillere’ periodes. Het gemiddelde, gemeten over 15 of 60 minuten, mag deze maximale grens nooit overschrijden.