Gemeentelijk wegenregister

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend op basis van de beslissingsdatum. Je kan doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende PDF-bestanden te openen en te raadplegen. 

volgnr.straatnaamdatum beslissingomschrijvingbijlages
1Bouwelsesteenweg11-06-2019

Zaak van de weg - aanleg fietsdoorsteek van Bouwelsesteenweg naar Beekstraat

Besluit
Plan
2Paddekotseheide11-06-2019

Zaak van de weg - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide(deel) en Centrale weg

Besluit
Plan
3Paddekotseheide03-09-2019Zaak van de weg - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide(deel) en Centrale wegBesluit
Plan
4Paddekotseheide01-10-2019Zaak van de weg - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide(deel) en Centrale wegBesluit
Plan
5Kessel-Dorp05-11-2019Zaak van de weg - aanleg trage verbinding tussen Kessel-Dorp en PastoriestraatBesluit
Plan
6Loze Bareel05-11-2019Zaak van de weg - Verbreding bestaande fietsdoorsteekBesluit
Plan
7Mit de Bakel-hof (Heibloemstraat)03-03-2020Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé HeibloemstraatBesluit
Plan
8Pastoriestraat17-11-2020Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé PastoriestraatBesluit
Plan
9Bouwelsesteenweg
Katerstraat
17-11-2020Zaak van de weg - Aanleg fietsdoorsteek naar KaterstraatBesluit
Plan
10

Zavelweg
Koekoekstraat

17-11-2020Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé Zavelweg/KoekoekstraatBesluit
Plan
11Pastoriestraat (26)17-11-2020Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé Pastoriestraat (26)Besluit
Plan
12Meiren15-12-2020Zaak van de weg - Wijziging wegtracé MeirenBesluit
Plan
13Nonnenstraat05-01-2021Zaak van de weg - Aanleg wandel- en fietsdoorsteekBesluit
Plan
14Pastoriepark05-01-2021Zaak van de weg - Doortrekken trave verbinding naar het PastorieparkBesluit
Plan
15Woon-Bal05-01-2021Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé Woon-balBesluit
Plan
16Schriekstraat05-01-2021Zaak van de weg - Wijziging wegtracé SchriekstraatBesluit
Plan
17Hooidonkstraat09-02-2021Zaak van de weg - Wijziging wegtracé HooidonkstraatBesluit
Plan
18Bevelsesteenweg 30-03-2021Zaak van de weg - Openbaar maken en wijzigen van bestaande private wegenisBesluit
Plan
19Watertorenstraat04-05-2021Zaak van de weg - Wijziging wegtracé WatertorenstraatBesluit
Plan
20

Kardinaal Cardijnstraat
Kiezelweg

15-06-2021Zaak van de weg - Aanleg fietsdoorsteek van Kardinaal Cardijnstraat naar KiezelwegBesluit
Plan
21

Wijngaardberg

15-06-2021Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé WijngaardbergBesluit
Plan
22

Spoorweglei
Kerkeblokken

07-09-2021Zaak van de weg - Wijziging wegtracé Spoorweglei en KerkeblokkenBesluit
Plan
23

Zagerijstraat

07-09-2021Zaak van de weg - Wijziging wegtracé ZagerijstraatBesluit
Plan
24

Bouwelsesteenweg

09-11-2021Zaak van de weg - Nieuw ontworpen wegtracé trage verbinding BouwelsesteenwegBesluit
Plan
25

Dalstraat

18-01-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé DalstraatBesluit
Plan
26

Ophoven

29-03-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé OphovenBesluit
Plan
27

Kerkeblokken
Spoorwegelei

29-03-2022Grondaankoop in verkaveling Kerkeblokken/Spoorweglei voor inneming in de openbare wegenisBesluit
Plan
28

Zagerijstraat

03-05-2022Grondaankoop Zagerijstraat voor inneming in de openbare wegenisBesluit
Plan
29

Beenderstraat
Boshoek

03-05-2022Zaak van de weg - Aanleg trage verbinding Beenderstraat naar BoshoekBesluit
Plan
30

Groeshoeve

03-05-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé GroeshoeveBesluit
Plan
31

Maneschijnhof

21-06-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé Maneschijnhof

Besluit
Plan

32

Groeshoeve

06-09-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé Groeshoeve

Besluit
Plan

33

Hooidonkstraat

06-09-2022Grondaankoop in verkaveling - Hooidonkstraat voor inneming openbare wegenis

Besluit
Plan

34

Nonnenstraat

04-10-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé Nonnenstraat

Besluit
Plan

35

Zandvekenvelden

04-10-2022Grondaankoop - Zandvekenvelden voor inneming in de openbare
wegenis

Besluit
Plan

36

Willibrordusstraat

08-11-2022Zaak van de weg - Wijziging wegtracé Willibrordusstraat

Besluit
Plan

37

Nonnenstraat

08-11-2022Grondaankoop - Nonnenstraat voor inneming in de openbare wegenis

Besluit
Plan