Parkeren in Nijlen

In Nijlen gelden verschillende parkeerzones en regels. Via deze interactieve kaart vind je makkelijk terug waar je langparkeren, schijfparkeren en parkeerplaatsen voor personen met een handicap kan vinden.

Om lokale handelaars te ondersteunen is er ook op bepaalde locaties 'schijfparkeren' ingevoerd. Dit wil zeggen dat je een parkeerschijf dient te leggen van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u. Je mag hier maximaal 2 uur staan. Deze zones worden gecontroleerd door Streeteo.

Nog enkele algemene regels over parkeren binnen de bebouwde kom zijn:

  • Parkeren op de rijbaan mag als er minimaal 3m vrije doorrijruimte over blijft.
  • Binnen de bebouwde kom mag je niet parkeren in de gelijkgrondse berm, tenzij er naast je auto nog 1.5m vrije doorgang blijft voor voetgangers indien deze de weg dienen te volgen (geen voetpad). Is er onvoldoende plaats, dan dient de wagen op de rijbaan geparkeerd te worden.
  • Parkeren mag niet op minder dan 5m van een kruispunt, zebrapad of begin of einde van een fietspad. Houd hier rekening mee en belemmer de zichtbaarheid op andere weggebruikers niet.
  • Stilstaan en parkeren mag niet op een verhoogde berm, op een plateau of vlak na een scherpe bocht.

Parkeerhinder of andere verkeersovertredingen kan je best rechtstreeks aan de politie melden.