Bureau voor deontologie

Wat doet het bureau voor deontologie? Hoe is dit samengesteld? Wat als je inbreuken tegen de deontologische code hebt vastgesteld?

De deontologische code biedt een houvast aan de lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen. Deze code voorziet ook in de oprichting van een bureau voor deontologie die oordeelt over klachten en meldingen over de inbreuken op deze deontologische code. En kan bovendien op eigen initiatief of op verzoek advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code.

Wie zetelt in het bureau voor deontologie?

De gemeenteraad stelde het bureau voor deontologie samen. Ze bestaat zowel uit afgevaardigden die door de politieke fracties - waaruit de gemeenteraad is samengesteld - zijn aangeduid, als uit onafhankelijke experten. Bij elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad, wordt ook het bureau voor deontologie opnieuw samengesteld.

Onafhankelijke experten

 • Isabel Derison, directeur Audit, Risk & Compliance (ARC)
 • Carine Peeters, directeur secundaire school
 • Stef Toelen, verantwoordelijke HRM lokaal bestuur

Plaatsvervangend onafhankelijk expert

 • Patrick Vloeberghs, advocaat

Politieke afvaardiging

 • Ferdi Heylen, voorzitter, Groen-Open Vld-fractie
 • Simon Kenens, CD&V-fractie
 • Annelies Van Looy, Nijlen&U-fractie
 • Ymke Govaerts, N-VA-fractie
 • Leo Verelst, Nieuw Nijlen-fractie
 • Ingrid Van Wunsel, Vlaams Belang-fractie

Plaatsvervangers vanuit politiek

 • Victor De Groof, Groen-Open Vld-fractie
 • Jonas Verwimp, CD&V-fractie
 • Luc Luyten, Nijlen&U-fractie
 • Stijn Lemmens, N-VA-fractie
 • Manuela Verbist, Nieuw Nijlen-fractie
 • Inge Schoovaerts, Vlaams Belang-fractie

Hoe kan je een melding of klacht indienen bij het bureau voor deontologie?

Je kan een klacht of melding over inbreuken op de deontologische code doorgeven aan de algemeen directeur per e-mail, via het meldingsformulier of schriftelijk (Lokaal bestuur Nijlen, t.a.v. algemeen directeur, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen).

Hoe gaat het verder met jouw klacht of melding?

De algemeen directeur doet een vooronderzoek na melding van een vermoedelijke schending van de deontologische code. Wanneer er na vooronderzoek een concreet vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, zal de algemeen directeur hiervan via verslag melding maken aan de voorzitter van het bureau voor deontologie.

De voorzitter van het bureau voor deontologie roept het bureau bijeen. Zij zullen de melding verder onderzoeken en doen hier uitspraak over.

Je vindt hierover meer informatie in het huishoudelijk reglement van dit bureau.