Deontologische commissie

Wat doet de deontologische commissie? Hoe is deze samengesteld? Wat als je inbreuken tegen de deontologische code hebt vastgesteld?

De deontologische code biedt een houvast aan de lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen. Deze code voorziet ook in de oprichting van een deontologische commissie die oordeelt over klachten en meldingen over de inbreuken op deze deontologische code. En kan bovendien op eigen initiatief of op verzoek advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code.

Wie zetelt in de deontologische commissie?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijke welzijn stelt de deontologische commissie samen. Ze bestaat zowel uit afgevaardigden die door de politieke fracties - waaruit de gemeenteraad is samengesteld - zijn aangeduid, als uit onafhankelijke experten. Bij elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad, wordt ook de deontologische commissie opnieuw samengesteld.

Voorzitter deontologische commissie

Ferdi Heylen,  voorzitter gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn 

Onafhankelijke experten

 • Isabel Derison, directeur Audit, Risk & Compliance (ARC)
 • Carine Peeters, directeur secundaire school
 • Patrick Vloeberghs, advocaat

Politieke afvaardiging

 • Simon Kenens, CD&V
 • Els Herremans, Groen-Open Vld
 • Annelies Van Looy, Nijlen&U
 • Ymke Govaerts, N-VA
 • Leo Verelst, Nieuw Nijlen
 • Ingrid Van Wunsel, Vlaams Belang

Plaatsvervangers vanuit politiek

 • Jonas Verwimp, CD&V
 • Victor De Groof, Groen-Open Vld
 • Luc Luyten, Nijlen&U
 • Stijn Lemmens, N-VA
 • Danny Kerkhofs, Nieuw Nijlen
 • Inge Schoovaerts, Vlaams Belang

Hoe kan je een melding of klacht indienen bij de deontologische commissie?

Je kan een klacht of melding over inbreuken op de deontologische code doorgeven aan de algemeen directeur per e-mail, via het meldingsformulier of schriftelijk (Lokaal bestuur Nijlen, t.a.v. algemeen directeur, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen).

Hoe gaat het verder met jouw klacht of melding?

De algemeen directeur doet een vooronderzoek na melding van een vermoedelijke schending van de deontologische code. Wanneer er na vooronderzoek een concreet vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, zal de algemeen directeur hiervan via verslag melding maken aan de voorzitter van de deontologische commissie.

De voorzitter van de deontologische commissie roept de commissie bijeen. Zij zullen de melding verder onderzoeken en doen hier uitspraak over.

Je vindt hierover meer informatie in het huishoudelijk reglement van deze deontologische commissie.