Aanvraag ereteken

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Basisgegevens ereteken

Ereteken vrijwilliger

0%
Pagina 1 van 2 - Basisgegevens ereteken

Basisgegevens vereniging

Gegevens contactpersoon

Adresgegevens

Informatie over de vrijwilliger

Jaren inzet van de vrijwilliger

Het ereteken is een gemeentelijke onderscheiding/aandenken, uitgereikt door een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen. De concrete afspraken met betrekking tot de uitreiking worden gemaakt in overleg met de vereniging in kwestie.

Anekdote


Met het reglement “jubileumsubsidie vrije tijd” wil lokaal bestuur Nijlen, binnen de voorziene budgetten, een subsidie geven aan verenigingen die een jubileum vieren. Het reglement biedt tevens de mogelijkheid aan verengingen om een ereteken uit te reiken aan vrijwilligers die zich onbezoldigd voor de verenigingen inzetten.

Contact informatie