Aanvraag subsidies cultuur 2023

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Basisgegevens socio-culturele vereniging

Subsidie socio-culturele verenging

0%
Pagina 1 van 2 - Basisgegevens socio-culturele vereniging

Basisgegevens vereniging

Gegevens contactpersoon

Adresgegevens

Werking 2022

Hoe zag het werkjaar 2022 er voor uw vereniging uit? Heeft uw vereniging terug bijeenkomsten/evenementen/activiteiten georganiseerd? *

Planning 2023

Worden er dingen gepland in 2023? *

Corona

Heeft uw vereniging zijn werking terug kunnen hernemen zoals voor corona?
Heeft de coronacrisis een financiële impact voor uw vereniging? *
Zijn er nog vragen, bezorgdheden of verwachtingen naar het lokaal bestuur toe? *

De subsidie socio-culturele verenigingen dient aangevraagd te worden via onderstaand webformulier ten laatste tegen 1 juni 2023. Na 1 juni worden alle aanvragen verwerkt en uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer van de vereniging.

Contact informatie