Aanvraagformulier Fuiven

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Ondertekenen
  • 4Bevestiging

Dit formulier moet ondertekend worden met e-id. Neem dus uw identiteitskaart en uw e-id-lezer bij de hand.


 

Verplicht bij te voegen documenten:

Inlichtingen over het evenement

Type fuif *
Wanneer gaat de fuif door? *

Identiteit van de DJ

Dranken

Zullen er alcoholische dranken ter beschikking worden gesteld? *

Wie cocktails, breezers, jenevers,.. verkoopt op het evenement, dient een sterkedrankvergunning aan te vragen bij de gemeente.

Heeft u een sterkedrankvergunning nodig? *

(In de gemeente Nijlen mag sterke drank enkel in cocktailvorm aangeboden worden, alsookvoorgemixte cocktails!)

Identiteitsgegevens

Organisator (eventueel vereniging)

Veiligheidsverantwoordelijke

Eindverantwoordelijken (2 personen!)

(twee leidinggevende personen betrokken bij de organisatie en aanwezig tijdens het evenement)

1ste persoon

2de persoon

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften

In het kader van deze geplande activiteit verklaar ik, de veiligheidsverantwoordelijke, dat aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften voldaan is.

Bewakingsvoorschriften

In het kader van deze geplande activiteit verklaar ik, de bewakingsverantwoordelijke, dat aan alle van toepassing zijnde bewakingsvoorschriften voldaan is, in het bijzonder aan de wet van 10 april 1990 inzake de regeling van de private veiligheid.

Verkeerssituatie rond uw evenement

Vermoedt u dat bij de organisatie van uw evenement het nodig is dat de gemeente en/of politie verkeerstechnische maatregelen treffen in de onmiddelijke omgeving van het evenement? *

Aanvraag subsidie voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven

Wij zetten erkende security in en vermoeden te voldoen aan het reglement omtrent het inzetten van erkende security op jeugdfuiven (= enkel voor erkende Nijlense jeugd-, cultuur- of sportverenigingen). Na ons evenement bezorgen wij een apart aanvraagformulier voor de subsidie security met de bijhorende bewijzen.

Contact informatie