Aanvraagformulier kerstboomverbranding/kampvuur

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Verstuur het ingevuld formulier minimum 1 maand vóór de datum van de activiteit.

Als de aanvrager niet de eigenaar is van het perceel, moet een overeenkomst met handtekening worden bijgevoegd waar de eigenaar zijn akkoord geeft voor de geplande kerstboomverbranding/kampvuur + gegevens van de eigenaar.

Gegevens van de organisatie

Gegevens organisator

Adres
Adres contactpersoon 1
Adres contactpersoon 2

Gegevens verzekering

Iedere organisatie is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Zonder een geldig polisnummer kan de aanvraag niet behandeld worden. 

Locatie

Laad hier een schets, foto op van de locatie van de activiteit met aanduiding van omringende wegen, bebouwing, bossen, plaats van de brandhaard, plaats van drankvoorzieningen, ...


Contact informatie