Afhalen gevonden voorwerpen

Als je een persoonlijk voorwerp (sleutels, GSM,…) verloren bent, doe je hiervan aangifte bij de politie.

Gevonden voorwerpen worden 6 maanden bewaard in de gemeentelijke werkplaats.

Wat is dit?

Aan alle gevonden voorwerpen wordt een volgnummer toegekend en ze worden genoteerd in het 'Register van de gevonden, op de openbare weg geplaatste en achtergelaten goederen'.

Hoe aanvragen?

Wanneer je je verloren voorwerp komt ophalen aan de gemeentelijke werkplaats, Koningsbaan 85, maak je hiervoor een afspraak via dit mailadres: info@nijlen.be.

Wat meebrengen?

Het proces-verbaal van aangifte bij de politie.

Wat kost dit?

Gratis.