Arbeidstrajectbegeleiding

begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding

Wat is dit?

Als je financiële steun krijgt van het OCMW is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk opnieuw aan de slag kan. Er kan dan samen met jou gezocht worden naar een aangepaste opleiding of tewerkstelling.

Je wordt hierbij ondersteund door een trajectbegeleider / maatschappelijk werker.

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat kost dit?

Gratis