Attest ter vervanging van verloren diploma getuigschrift - vervangend attest

Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, of is het vernietigd, dan kan u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

Wat is dit?

In de regel moet u een vervangend attest aanvragen aan de onderwijsinstelling waar u het studiebewijs behaald hebt. Maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

Hoe aanvragen?

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

 • basisonderwijs
 • secundair onderwijs
 • secundair onderwijs: paramedische studierichting
 • secundair onderwijs: via de examencommissie
 • hogeschoolonderwijs
 • universitair onderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • SYNTRA en het vroegere VIZO

vindt u op de website Verloren diploma of getuigschrift.

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan u behaald hebben in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs, bij SYNTRA of bij de Centrale Examencommissie. Als u het verloren bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald hebt.

Wat kost dit?

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

Extra informatie

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat.

Regelgeving

 • Secundair onderwijs:
  Omzendbrief so 64 : Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs - Vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen: punt 8.2.7 (zie website weTwijs).
   
 • Examencommissie secundair onderwijs:
  Ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs - art. 41. (B.S. 24 december 1991) (zie website weTwijs).
   
 • Hoger onderwijs:
  Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door het Decreet van 9 juli 2010 (B.S. 31augustus 2010) - art. 85bis (zie website Basisregelgeving hoger onderwijs).