BAAS - projectsubsidies voor sportclubs

Wat zijn de projectsubsidies

Met de projectsubsidie wil de gemeente Nijlen financiële ondersteuning geven aan erkende sportclubs voor projecten waar zij ZELF van aangeven waar ze nood aan hebben.

De gemeente gaat geen projecten opleggen of initieren. De sportclubs kiezen/doen dit ZELF!

Welke sportclubs komen in aanmerking?

Sportclubs uit categorie A van de basissubsidie of sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie die ook een VZW zijn.
Als er geen overkoepelende sportfederatie is, moet de sportclub zijn uitgebreide werking aantonen obv. een meerjarige werking.

Regionale sportclubs komen in aanmerking voor deze categorie indien zij kunnen aantonen dat ze geen erkenning/subsidie krijgen in andere gemeenten waar ze actief zijn en dat er minsten 30% van de leden in Nijlen woont.

Clubmeting

Voor je een projectsubsidie kan aanvragen, moet je een clubmeting doen.

Hiervoor neem je contact op met de klantenadviseur sport op 03 410 02 48.

Hoe met je de subsidie aanvragen?

Voor elke type project kan je een aparte aanvraag indien. 

Dit kan je eenvoudig HIER.

Types van projecten

Het is aan de sportclub(s) zelf (om samen met het lokaal bestuur) een project uit te werken op basis van de clubmeting.

Visie en werking: alle algemene thema's van de sportclub zoals toekomstvisie, vrijwilligers, financiën, website, communicatie, ...

Jeugdsport: alle thema's met betrekking tot jeugd zoals een jeugdsportbeleidsplan, trainers, trainersopleidingen, ...

Sociale sportclub: alle sociale thema's zoals antipestbeleid, respect voor Officials, sportouders, preventiebeleid, open sportclub, Fair Play, grensoverschrijdend gedrag, aanspreekpunt integriteit, ...

Ecosportief: dit omvat acties rond een gezonde kantine, mobiliteitsbeleid, afval, pesticiden, ...

Infrastructuur: voor sportclubs met eigen infrastructuur wordt er een vast jaarlijks bedrag, maar ook een investeringsbedrag voorzien.

Het reglement

Wil je het volledige reglement er op nalezen? Dat kan je HIER.