BAAS - Sociale sportclub - aanvraag projectsubsidie sportclubs

  • 1Aanmelden
  • 2Gegevens
  • 3Overzicht
  • 4Bevestiging

Maak een nieuwe account aan


Binnen de perken van het meerjarenplan 2020 – 2025 verleent het college van burgemeester & schepenen projectsubsidies voor sportclubs uit categorie A van de basissubsidie.

Dit is een aanvraag voor de SOCIALE SPORTCLUB!

Het volledige reglement BAAS - projectsubsidies vind je HIER.

Het reglement BAAS - basissubsidies vind je HIER.

Contact informatie