Beroepswijziging

De vermelding van je beroep in het bevolkings- of vreemdelingenregister wordt niet automatisch opgenomen.

Wat is dit?

Deze vermelding gebeurt op basis van je eigen verklaring. 

Hoe aanvragen?

Wil je dus een juiste vermelding van je beroepsstatus in je rijksregisterdossier, dan dien je dit zelf te melden aan :

Wat meebrengen?

je identiteitskaart

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving

In toepassing van de Wet van 9 november 2015 (B.S. van 30 november 2015) is het informatiegegeven 'beroep' niet langer een verplicht gegeven dat voor ieder persoon moet worden opgenomen en bewaard in het Rijksregister.