Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een getuigschrift uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Dit attest toont aan dat je nog in leven bent op het moment dat het attest wordt aangemaakt.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt het bewijs van leven aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven:

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden of afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer geschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs van leven aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvragen voor de inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

 

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegenen die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

De aanvrager moet meerderjarig zijn.