Bewijs uit het bevolkingsregister

Een bewijs uit het bevolkingregister is een getuigschrift uit het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Dit attest bevestigt een aantal persoonlijke gegevens afkomstig uit het bevolkingsregister;

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • rijksregisternummer
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • adres
  • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven:

Met je elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer geschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs van woonst aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvraagen voor inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis.

Extra informatie

De aanvragen moet meerderjarig zijn.