Attest van laatste wilsbeschikking

Een attest van laatste wilsbeschikking is een getuigschrift met vermelding van de geregistreerde gegevens uit het bevolkingsregister omtrent de teraardebestelling van jouw lichaam na het overlijden.

 

Wat is dit?

Dit attest bevestigt jouw keuze die hebt laten vastleggen in een verklaring van laatste wilsbeschikking betreffende :

  • een begraving of een crematie
  • welke levensbeschouwing
  • welke laatste rustplaats
  • wel of geen uitvaartcontract

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven:

  • bij het team dienstverlening op het gemeentehuis

Met je elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Je moet dan wel over een kaartlezer geschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs van laatste wilsbeschikking aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvraagen voor inwoner waarvoor hij/zij optreedt.

Je kan ook aan een derde een schriftelijke volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis.

Extra informatie

De aanvrager moet meerderjarig zijn.