Bouwdossiers inkijken

In het kader van het decreet openbaarheid van bestuur heb je het recht om bestuursdocumenten in te zien en hiervan een kopie te vragen (behalve wanneer er wettelijke uitzonderingsgronden werden voorzien).

Wat is dit?

Het is interessant om een oud bouwdossier in te kijken wanneer je van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Zo kan je te weten komen wat de laatst vergunde toestand is.

Hoe aanvragen?

Je dient telefonisch een afspraak te maken om een bouwdossier in te kijken. 

Je mag het bouwdossier na afspraak inkijken op het gemeentehuis. Dit valt onder de toepassing van openbaarheid van bestuur. Op de plannen is het intellectueel recht van de ontwerper van toepassing. Een kopie is slechts mogelijk na voorlegging van de schriftelijke toestemming van de architect of van zijn nabestaanden, tenzij je eigenaar van het gebouw bent. Als eigenaar dien je de notariële akte als bewijs voor te leggen.

Wat meebrengen?

Gelieve bij het maken van jouw afspraak het volgende bij de hand te houden:

  • het adres van de bouwplaats
  • de kadastrale gegevens van de bouwplaats
  • Indien je een kopie wenst:
    • ofwel de schriftelijke toestemming van de architect
    • ofwel de notariële akte

Wat kost dit?

Kopieën zullen steeds op A3 gemaakt worden. Er kan in bepaalde gevallen een kost verbonden zijn aan het kopiëren van deze plannen.