Diensten lokaal bestuur Nijlen: nog tot 30 september werken wij op afspraak

Nog tot 30 september blijft het zo dat je eerst een afspraak moet maken vóór je naar het gemeentehuis komt voor de dienstverlening van gemeente en OCMW. Dit kan telefonisch of per mail.  Of er wijzigingen komen na 30 september en zo ja welke, daarover volgt weldra meer informatie.

Voor de bibliotheek kan je wel vrij komen tijdens de openingsuren van de bib.