Echtscheiding in het buitenland

Als je als inwoner van België in het buitenland uit de echt scheidt, dan geldt deze echtscheiding niet automatisch in België.

Wat is dit?

Elke buitenlandse echtscheidingsbeslissing, via een vonnis of een administratieve beslissing, moet immers getoetst worden aan het Belgische recht en de regels van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de rechten van alle partijen naar Belgisch recht werden nageleefd. Pas dan kan eventueel overgegaan worden tot de erkenning van het vonnis of de beslissing in het buitenland. 

 

Hoe aanvragen?

De buitenlandse echtscheidingsbeslissing dien je voor te leggen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je woonplaats als het ontbonden huwelijk in het buitenland plaatsvond. Indien je in België huwde, moet de beslissing voorgelegd worden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het burgerlijk huwelijk plaatsvond.

Indien de buitenlandse gerechterlijke beslissing erkend wordt door de ambtenaar van de burgelijke stand, dan mag de echtscheiding geregistreerd in het rijksregisterdossier van de vragende partij.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

  • identiteitsbewijs van de persoon die om erkenning van de buitenlandse beslissing verzoekt;
  • afschrift van het buitenlandse echtscheidingsvonnis, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler; 
  • bewijs waaruit blijkt dat het vonnis definitief geworden is en uitwerking gekregen heeft indien het buitenlandse document een vonnis betreft, uitgesproken door een rechtbank die niet behoort tot een EU-land + Denemarken. Ook dit document moet voorzien zijn van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • certificaat opgesteld op basis van art. 39 van de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003, ook wel gekend als het certificaat “Brussel II-bis” indien het buitenlandse document een vonnis betreft uitgesproken door een EU-land, behalve Denemarken. 
  • Facultatief: een uittreksel uit de wetgeving van het land waar de beslissing tot echtscheiding werd genomen om aan te tonen dat de beslissing genomen werd volgens het overeenkomstige recht van het land.
 

Wat kost dit?

De erkenning van de gerechterlijke buitenlandse beslissing is gratis.

Regelgeving

Het Wetboek van het Internationaal Privaatrecht.