Een duurzame school

Waar gaat de school voor?

=> Modern duurzaam onderwijs dat inzet op de 16 sleutelcompetenties

Hoe zal dit realiteit worden?

De nieuwe schoolkoer organiseert verschillende plekken en gebouwen in de groene kamer tussen dorp en landschap. Deze plekken zijn soms publiek, soms behoren ze tot de school, soms veranderen ze van statuut doorheen de tijd. Op die manier kan een evenwicht gevonden worden tussen de reële nood aan aflsuiten van een schooldomein en de doorgedreven zoektocht naar permeabiliteit en collectiviteit doorheen het landschap.

Hoe vertaalt zich dat in de bouwplannen? 

De zones zijn zo ingericht dat ze inspelen op de bestaande landschappelijke structuren. Soms worden elementen gerecupereerd, soms worden zones uitgebreid, op andere plaatsen zullen ook enkele structuren volledig verwijderd moeten worden, omdat ze een negatieve impact hebben op het groter geheel. Het ontwerp zoekt en tast voorzichtig het landschap af, om tot slot ergens tussen bottom up en en top down tot een kwalitatieve landschappelijke ruimte te komen voor de school én het dorp.

Groen in de school en daarbuiten

De groene ruimten die geintroduceerd worden in de groene kamer, worden in hun materialisatie doorgetrokken tot op de speelplaats. Dit vlekkenplan definieert tegelijkertijd plekken op niveau van het landschapspark, maar wordt in de speelplaats bovendien ingezet om verschillende zones af te bakenen en om specifieke functies en soorten spel toe te laten. Tussen verharding en halfverharding wordt er geprobeerd het groene karakter overal te behouden, zonder daarbij de praktische noden van de school uit het oog te verliezen. De omheining van de schoolkoer is het enige element dat overal doorloopt en de speelplaats herkenbaar afbakent van de publieke ruimte.