Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie adopteert u een kind dat al in België verblijft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gekend of een niet-gekend kind.

Wat is dit?

Binnenlandse adoptie van een gekend kind

Wanneer u bijvoorbeeld het kind van uw partner wilt adopteren, dan gaat het over de (binnenlandse) adoptie van een gekend kind, en dan hoeft u geen beroep te doen op bemiddeling van een erkende adoptiedienst. Dit noemt men ook een zelfstandige adoptie.

Gekende kinderen kunnen zijn:

 • stiefkinderen (kinderen van uw partner)
 • kinderen van familie
 • vooraf gekende kinderen waarmee geen verwantschap is.

Binnenlandse adoptie van een niet-gekend kind

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

Als kandidaat-adoptieouder moet u:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wil adopteren
 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgen
 • door de jeugdrechter geschikt verklaard worden

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders. Dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wil adopteren

Meer informatie over de voorwaarden van binnenlandse adoptie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Hoe aanvragen?

Aanvraag indienen

Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit in Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Kind en Gezin.

Verdere procedure

 • de voorbereiding, tijdens dit programma krijgt u alle nodige informatie over de adoptie van een kind
 • Er volgt al dan niet een maatschappelijk onderzoek (niet verplicht als u al een sociale band met het kind hebt opgebouwd)
 • de adoptie-uitspraak door de rechter
 • de rechtbank stuurt het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • de ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het beschikend gedeelte van het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand
 • het rijksregisterdossier van de geadopteerde wordt aangepast aangaande zijn of haar afstamming
 • in geval van naamswijziging: de dienst bevolking van uw woonplaats nodigt de geadopteerde uit voor de aanmaak van een nieuwe Eid

Termijnen

 • de adoptieprocedure: zie website Kind en Gezin
 • overschrijving vonnis: maximum 2 weken
 • aanpassing Eid (bij naamswijziging): maximum 2 weken

Gekend of niet-gekend kind adopteren

De procedure voor binnenlandse adoptie verschilt naarmate u een gekend of een nog niet gekend kind wil adopteren.

 • Een niet gekend kind binnenlands adopteren gebeurt altijd via bemiddeling van adoptiedienst die een kind aan de kandidaat-adoptieouder toewijst.
 • Adoptie van een gekend kind, gebeurt altijd zelfstandig.

Wat kost dit?

 • overschrijving vonnis: gratis
 • aanpassing rijksregisterdossier: gratis
 • aanpassing eID bij naamswijziging: gratis