Een open school

Waar gaat de school voor?

=> Betrokken "Goezo!kes": kinderen en ouders voelen zich betrokken bij de klas, de school en de omgeving

Hoe gaat dit realiteit worden in de nieuwe school?

De nieuwe school wordt een plek voor het hele dorp. Vele lokale verenigingen die nu geen vaste vergaderplek hebben, kunnen terecht in de school. de polyvalente zaal kan zelfs gebruikt worden voor dorpsfeesten, lentefeesten, ... Nu reeds maakt de school gebruik van het gemeenschapsscentrum, maar de uitwisseling met het dorp kan in twee richtingen nog veel verder gaan: de school kan infrastructuur bieden aan de moestuiniers, de moestuiniers kunnen de kinderen leren over voedselproductie en zorg voor het landschap.

De woonzorgbewoners kunnen door de inplanting van de school gemakkelijker wandelen in het vertrouwde landschap. Zo ontstaat er een echte verweving van dorp en school, en dit met het landschap als drager.

Hoe vertaalt zich dat in de bouwplannen?

Het nieuwe polyvalente gebouw huisvest de refter van de school, een keuken, een vergaderlokaal, het steamlokaal en allerlei ondersteunende functies zoals het hoofdblok van de sanitairs en een reeks technische ruimten. Het gebouw is in eerste instantie een flexibel schoolgebouw, dat zowel in de dagelijkse werking van de school (middagpauze, speelplaats), voor specifieke projecten (muziek, projecten steam) en voor uitzonderlijke evenementen (schoolfeest, kerstmarkt, toneelvoorstelling) diverse activiteiten toelaat.

Glas in de gevels en daarbuiten

Daar waar het gebouw zich als kleutergebouw nog introverter opstelde, wordt er in het nieuwe plan gezocht naar een sterkere relatie met de publieke ruimte. De grote glaspartijen en verschillende toegangen stimuleren dit open en transparante, multifunctionele karakter.

De relatie met de moestuinen wordt enerzijds geconsolideerd: aan de achterluifel worden een berging en zelfs een sanitaire ruimte met douche voorzien voor de moestuiniers. De inplanting van de keuken aan de moestuinzijde, blijft in de geest van het educatief project met de school.

Anderzijds wordt er aan de oostzijde een grote serre toegevoegd, als ontdubbeling van de gevel, dit als zicht- en geluidsbuffer tussen de grote zaal en de moestuinen.