Een veilige schoolomgeving

Waar gaat de school voor?

=> Leerlingen, leekrachten en ouders gaan in alle veiligheid van en naar het schooldomein.

Hoe zal dit realiteit worden?

De hoofdingang van de school bevindt zich aan het nieuwe polyvalente gebouw, rechtstreeks toegankelijk vanop het hoofdpad richting kerkplein. Aan de kant van de dreef richting Berlaarsesteenweg wordt een grote overdekte fietsenstalling ingeplant. Ook hier bevindt zich een toegang tot de speelplaats.

Vanuit het beeldkwaliteitsplan wordt de school een toonbeeld inzake duurzame mobiliteit en hierdoor maximaal ontsloten voor fietsers en voetgangers. Ouders kunnen enkel gebruik maken van de parking aan de Berlaarsesteenweg om van daar uit te voet hun kinderen tot aan de school te brengen. Uiteraard dient voor hulpdiensten en leveringen de nodige ontsluitingen te worden voorzien.

Hoe uit zich dat in de bouwplannen? 

Het nieuwe klassengebouw bevindt zich tussen de bomen. Door de programmawissel komen alle klassen onder één dak. Via een grote toegangshal komen de kinderen samen de school binnen. Een aparte toegang voor de kleuters maakt het daarnaast mogelijk de allerkleinsten op een veilige manier tussen speelplaats en klassen te laten bewegen. Deze toegang verbindt de polyvalente leergang van de kleuters rechtstreeks met de kleuterspeelplaats. De hoofdcirculatie van de lagere school gebeurt via de grote hooftrap in de inkomhal. De buitentrap functioneert als tweede toegang en als evacuatietrap.

Dorpsschool onder de kerktoren

Een nieuwe hellingbaan verbindt de sokkel van het kerkplein met het niveau van de groene kamer. Deze hellingbaan ligt tegen de bestaande keermuur van het plein en laat de historische sokkel onaangetast. De nieuwe toegankelijke verbinding komt rechtstreeks uit op het toegangspad naar de school. Een shortcut blijft mogelijk via een trap.