EPC Bouw

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet uw woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijgt u in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw informeert of uw woning aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Door de coronacrisis is de wettelijke indientermijn voor de EPB-aangifte tijdelijk aangepast. Meer info: EPB-aangifte: tijdelijke maatregelen in het kader van de coronacrisis (op EPB-pedia).

Wat is dit?

 • Het EPC Bouw wordt afgeleverd voor bouwprojecten waarbij een E-peil werd berekend (in het kader van de EPB-regelgeving), zoals een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie. Bij een beperkte verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt.
 • De EPB-verslaggever stelt het EPC Bouw op ten laatste 12 maanden na wat eerst voorvalt: datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken of datum van de ingebruikname van de woning. In elk geval moet de EPB-aangifte uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de bouwvergunning (of neerleggen van de melding) ingediend zijn.
 • Het EPC Bouw vermeldt
  • of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving.
  • onder andere het E-peil. Het toegekende E-peil is definitief. U kunt het E-peil niet opnieuw laten vaststellen. Als u dus na het indienen van de EPB-aangifte nog werken gaat doen, kunt u geen lager E-peil bekomen.
 • Het EPC bouw is 10 jaar geldig vanaf de ingebruikname van het gebouw.
 • U hebt een geldig EPC Bouw nodig op het moment u een woning, appartement, studio, ... publiekelijk te koop of te huurstelt.
  Is de geldigheidsduur van uw EPC Bouw verstreken? Dan moet u, als u de wooneenheid publiekelijk te koop of te huur stelt, een EPC Residentieel laten opmaken.

Hoe aanvragen?

U krijgt het EPC Bouw van uw verslaggever ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data:

 • datum van de ingebruikname
 • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.

In elk geval moet de EPB-aangifte uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de bouwvergunning (of neerleggen van de melding) ingediend zijn.