Erkenning als Nijlense vereniging - sportclubs

Erkenningsreglement

Er werd in 2022 een nieuw reglement opgesteld voor de erkenning van Nijlense verenigingen.

De erkenning voor alle sectoren zal nu hetzelfde zijn of je nu een culturele-, jeugd-, senioren-, of andere vereniging bent.

Een aanvraag voor een erkenning hoef je met het nieuwe reglement  ééns per legislatuur in orde te brengen.

Het volledige reglement is te lezen via deze link: https://www.nijlen.be/2022_erkenningsreglement-voor-alle-sectoren.

Voordelen van de erkenning

Hieronder worden de voordelen van een erkenning als Nijlense vereniging opgesomd:

  • Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, rekening houdend met de retributies die eigen zijn aan elke infrastructuur.
  • Ontlenen van materialen en logistieke ondersteuning via de gemeentelijke uitleen.
  • Promotie van de activiteiten via de gemeentelijke kanalen, aangevraagd via de vastgestelde aanvraagprocedure.
  • Verdere (financiële) ondersteuning via de sectorspecifiek reglementen, indien de vereniging voldoet aan de gestelde subsidievoorwaarden.

 Aanvraag van de erkenning

Dit kan via deze link: https://www.nijlen.be/aanvraag-erkenning-als-nijlense-vereniging.

Vragen en contactpersoon

Vragen kan je stellen via ellen.emmerechts@nijlen.be of 03 410 02 48.