Erkenning voor de geboorte

Maak een afspraak

Door een kind te erkennen, kan je verklaren dat je de vader bent van een kind wanneer je niet gehuwd bent met de moeder.

Wat is dit?

Een erkenning kan al als het kind nog niet geboren is.  Dit gebeurt in een erkenningsakte.  De wet voorziet geen minimumzwangerschapstermijn. Je hebt wel een attest van een arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.

Hoe aanvragen?

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de erkenningsakte op 
  • de moeder stemt toe in de erkenning
  • de moeder en de erkenner ondertekenen de akte
  • het koppel krijgt afschriften van de akte mee :
  • >om voor te leggen bij de aangifte van geboorte
  • >om het kraamgeld aan te vragen

Wat meebrengen?

  • medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum
  • identiteitskaarten

Wat kost dit?

Het opmaken van de erkenningsakte is gratis.

Maak een afspraak