Financiële steun

Éénmalige of maandelijkse financiële steun

Wat is dit?

Soms kan jij of je gezin tijdelijk  financiële moeilijkheden kennen, ook al is er een inkomen dat meestal wel toereikend is.

Door onverwachte uitgaven, vb. medische kosten, hoge afrekening energiefactuur, verhuis, … kunnen mensen met een relatief laag inkomen het plots niet meer redden.

Na een sociaal-financieel onderzoek kan een eenmalige of periodieke ( bv. maandelijkse ) financiële steun bovenop het inkomen uitgekeerd worden. Afhankelijk van je financiële mogelijkheden, moet je deze financiële steun al of niet terugbetalen aan het OCMW.

Het kan o.a. gaan over :

 • Eenmalige (dringende) steun voor b.v. aankoop voedsel, medicatie

 • Tussenkomst in medische kosten

 • Ten laste name mutualiteitsbijdrage

 • Ten laste name bijdrage zorgverzekering

 • Tussenkomst in betaling van de huishuur ( huurtoelage )

 • Tussenkomst / tenlastename verblijfskosten woonzorgcentrum
 • Tussenkomst in begrafeniskosten

 • Tussenkomst in huurwaarborg

 • Tussenkomst sociaal restaurant Nijlen ( De Geburen )

 • Tussenkomst sociaal restaurant Lier ( Kome Nete )

 • Tussenkomst sociale kruidenier Nijlen

 • Ten laste name begeleidingskost van b.v. gezinsbegeleidingsdienst, crisisinterventiecentrum,…

 • Tussenkomst eerste leeftijdsmelk ( via Kind en Gezin )

 • Tussenkomst communietoelage

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

 • Indien mogelijk duidelijk overzicht uitgaven/inkomsten ( loonstaten, bankuittreksels, facturen, betalingsherinneringen,… )
 • Identiteitskaart 

Wat kost dit?

Gratis