Financiële steun - Voorschotten op uitkeringen

Wat is dit?

Wanneer sommige uitkeringen, zoals pensioen, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsvergoeding, enz. niet tijdig worden betaald of nog in onderzoek zijn bij de betrokken diensten, kan het OCMW na een sociaal-financieel onderzoek voorschotten op deze vergoedingen toekennen.

De bedragen worden dan rechtstreeks bij de betrokken diensten teruggevorderd.

Hoe aanvragen?

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je terecht op het intake moment bij de maatschappelijk werker: elke werkdag van  09.00  tot 12.00 uur en op afspraak indien je buiten het intake-moment wenst te komen. Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Alle nodige documenten aangaande de uitkering die werd aangevraagd. Indien mogelijk een duidelijk overzicht uitgaven/inkomsten
  • Bewijs van identiteit  

Contactinformatie