Financiële steun - Voorschotten op uitkeringen

Wat is dit?

Wanneer sommige uitkeringen, zoals pensioen, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsvergoeding, enz. niet tijdig worden betaald of nog in onderzoek zijn bij de betrokken diensten, kan het OCMW na een sociaal-financieel onderzoek voorschotten op deze vergoedingen toekennen.

De bedragen worden dan rechtstreeks bij de betrokken diensten teruggevorderd.

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Alle nodige documenten aangaande de uitkering die werd aangevraagd. Indien mogelijk een duidelijk overzicht uitgaven/inkomsten
  • Bewijs van identiteit