Fiscale attesten - informatie voor sportclubs

Wat is dit?

De sportclubs kunnen voor de ingerichte stages en kampen voor de ouders een attest voorzien dat voor een belastingvermindering zorgt omwille van de kosten die ze hebben gemaakt voor de opvang van hun kinderen. De balastingvermidering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

Hoe aanvragen?

Erkende sportclubs kunnen voor het uitreiken van een fiscaal attest een aanvraag doen bij de afdeling sociaal & vrije tijd. Voor niet erkende sportclubs is er een aangepaste procedure en zal het college van burgemeester en schepenen een toelating moeten goedkeuren. 

Extra informatie

Een gedeelte van het fiscaal attest moet worden ingevuld door de sportclub, per kind en per vakantieperiode.

Hierop staan vermeld:
Het volgnummer van het attest, de naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven, de naam en voornaam van het kind, de geboortedatum van het kind, de periode waarin het kind werd opgevangen, het aantal opvangdagen, het aantal opvangdagen, het dagtarief, het totaal ontvangen bedrag.