Geboorteaangifte

Maak een afspraak

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Wat is dit?

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen) na de geboorte van het kind aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Hoe aanvragen?

De aangifte van geboorte kan gebeuren; 

  • bij het team dienstverlening op het gemeentehuis
  • Door ofwel de vader (bij gehuwden of kind erkend vóór de geboorte) ofwel door de moeder, ofwel door beiden samen
  • Bij de aangifte tekent of tekenen de aangever of aangevers in de registers van geboorten
  • De ambtenaar stelt de geboorteakte op en maakt een rijksregisternummer aan
  • De volgende werkdag na de aangifte mag de aangever alle attesten afhalen.

Wat meebrengen?

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • uw trouwboekje als de vader of de meemoeder gehuwd is met de moeder.

Wat kost dit?

gratis

Maak een afspraak