Gemeente koopt gronden aan in de vallei van de Lindekensbeek

Ruimte voor water, biodiversiteit en recreatie

De Lindekensbeek loopt ten zuiden van de dorpskern van Kessel naar de Grote Nete, waar ze in de buurt van Bartstraat in uitmondt. Het is een mooie groene zone, tussen de dorpskern, het Elzenbos, de landelijke Bartstraat en de dijken van de Grote Nete. Om meer kansen te bieden voor de natuur en meer ruimte te voorzien voor water(buffering), maar ook om het gebied te ontsluiten voor zachte, trage recreatie koopt lokaal bestuur Nijlen een aantal percelen aan met een totale oppervlakte van ruim 14.700 vierkante meter.

De  vallei van de Lindekensbeek is vandaag nauwelijks toegankelijk voor recreanten.  Het Open Ruimte Perspectief van lokaal bestuur Nijlen stelt voor om langs de beek een recreatieve fiets- en wandelroute te voorzien, vlakbij het Elzenbos en de dorpskern van Kessel. Waar de Lindekensbeek uitmondt in de Grote Nete, voorzien de plannen in het maken van een rust- en infopunt met een kijkwand. Zo kunnen recreanten het natuurgebied bewonderen zonder het leefgebied van de roerdomp te verstoren.

Meer ruimte voor water en natuur

Het water van de beek krijgt meer ruimte door de oevers op natuurlijke wijze af te graven. De oevers gaan minder steil naar beneden. Dit is goed voor verschillende planten en dieren die ondiep water nodig om te groeien of zich voor te planten. Door het water meer ruimte te geven, verkleint ook de kans op overstromingen in het ruimere gebied.

Aankoop van OCMW Lier

Volgens het schattingsverslag is de prijs voor deze percelen 254.250 euro. Voor deze prijs worden de gronden aangekocht van het OCMW van Lier.