Gemeentelijke geboortepremie

De gemeente Nijlen geeft voor elk pasgeboren of geadopteerd kind een geboortepremie.

Wat is dit?

Elk pasgeboren of geadopteerd kind dat na de geboorte of adoptie zijn hoofdverblijf krijgt in onze gemeente heeft recht op een geboortepremie.

Hoe aanvragen?

Na de aangifte van geboorte zal de gemeente of stad waar het kind geboren is een uittreksel uit de geboorteakte sturen naar de plaats van woonst van de ouder(s).

De gemeente van woonst schrijft het kind in in het rijksregister.  

Wij sturen de ouder(s) een brief met de info over het rijksregisterdossier en de geboortepremie.  

Op voorlegging van deze brief kan de geboortepremie voor een bedrag € 30,00 in waardebonnen geïnd worden bij het gezamenlijk onthaal.

Wat meebrengen?

Brief aangaande geboortepremie.