Gewestelijk RUP Mondingsgebied Grote Nete

In juni 2023 werd het voorontwerp voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Mondingsgebied Grote Nete goedgekeurd, waarop een plenaire vergadering volgde. Binnen deze plenaire vergadering werden adviezen gevraagd aan adviesinstanties en aan de gemeente Nijlen.

Deze adviezen zullen verwerkt worden richting een ontwerp GRUP. Na de voorlopige vaststelling hiervan door de Vlaamse Regering zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Het GRUP is nog in opmaak. De voorlopige dossierstukken kan u raadplegen via het DSI-platform.