Grafconcessie en concessie voor columbaria - aanvraag

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie(volle grond of urneveld) aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

Een grafconcessie wordt ook wel grondvergunning genoemd.  Het perceel grond om te begraven wordt niet verkocht maar wel in bruikleen gegeven.

 

Wat is dit?

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen bij de gemeente. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Dit kan voor meedere begunstigden:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • al wie is aangeduid door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen heeft gegeven.

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag gebeurt bij het team dienstverlening of bij de begrafenisondernemer die in het bezit is van onze formulieren. 
 • De aanvrager ondertekent het formulier voor de concessieaanvraag
 • De kosten moeten betaald zijn op de datum van de begrafenis
 • de concessie geldt voor 25 jaar
 • een hernieuwing kan na afloop van de concessie of n.a.v. het overlijden van één van de begunstigden

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie. 

Wat kost dit?

 • € 250 per persoon voor inwoners van Nijlen
 • € 500 per persoon voor niet-inwoners + niet-inwonerstaks € 410

 

Extra informatie

Als de overledene vanuit Nijlen rechtstreeks naar een rusthuis is verhuisd en 10 jaar in Nijlen gewoond heeft, dan geldt de niet-inwonerstaks niet. 

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.