Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn grondwater (putwater) jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Wat is dit?

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning (in het Vlaamse Gewest) met een eigen grondwaterwinning
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Hoe aanvragen?

  • U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Wat kost dit?

De wateranalyse is gratis.

Extra informatie

Deze gratis controle geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de drinkwatermaatschappijen.